Juhend

Prindi

ARTIKKEL 1. Korraldus

TOUR OF ESTONIA 2018 korraldaja on MTÜ Klubi Tartu Maraton (aadress: Laulupeo pst. 25, 51007 Tartu, telefon 7421 644, faks 7422 536, e-post tartumaraton@tartumaraton.ee). Võistlus korraldatakse UCI võistlusmääruste (UCI CR) alusel. Võistlus toimub 25.maist 2018 kuni 26. maini 2018 ja koosneb 2 etapist.
Võistluste direktor on Indrek Kelk, tel: 7421 644, e-post: indrek@tartumaraton.ee.

 

ARTIKKEL 2. UCI klassifikatsioon ja punktid

Võistlus on avatud UCI ME või MU litsentsi omavatele ratturitele. Tour of Estonia 2018 on UCI klassifikatsiooni järgselt UCI Europe Tour´i kuuluv klassi 2.1 mitmepäevasõit. Vastavalt UCI CR art. 2.10.008 saavad võistlejad UCI Europe Tour´i ME ja MU edetabeli punkte alljärgnevalt:  
 

Koht

Tour’i üldarvestus

Etapid

Liidrisärgi kandmine etapil

1

125

14

3

2

85

5

 

3

70

3

 

4

60

 

 

5

50

 

 

6

40

 

 

7

35

   

8

30

   

9

25

   

10

20

   

11

15

   

12

10

   
13-15 5    
16-25 3    

 


ARTIKKEL 3. Osavõtt ja registreerimine

Tour of Estonia 2018-l võivad osaleda UCI World Tour võistkonnad (max 50%), UCI kontinentaal profimeeskonnad, UCI kontinentaalmeeskonnad ning riikide koondised koondised vastavalt UCI CR art. 2.1.005. 
Kooskõlas UCI CR art. 2.2.003 on võistkonna maksimaalne suurus 7 ratturit ning minimaalne suurus 5 ratturit.
 
Kinnitus kutse kättesaamise ja aktsepteerimise kohta tuleb saata e-posti teel või faksiga korraldajatele hiljemalt 30.jaanuariks 2018. a. Selleks ajaks tuleb korraldajatele saata UCI registreerimisvormil täidetud registreerimisleht. 
Startijate lõplik kinnitamine ja võistlejanumbrite väljastamine toimub hotellis Ülemiste, Lennujaama tee 2, Tallinn, 24. mail kell 17.00–18.30.
 

ARTIKKEL 4. Võistluskeskus

Tallinnas on võistluskeskus avatud 24.05.18 kell 16.00-20.00 hotelli Ülemiste konverentsikeskuses ja 25.05.18 kell 9.00–11.00 hotelli Ülemiste ees parklas.
Tartus on võistluskeskus on avatud Aura keskuse ees telgis, Turu tn 10, 25.05.18 kell 12:00-19:00 ja 26.05.18 kell 9.00-19.00.

 

Võistkondade esindajad peavad kinnitama võistlejad ja välja võtma stardinumbrid võistluskeskusest 24.05.18 kell 17.00-18.30.
 

Vastavalt UCI CR art. 1.2.087 korraldatakse võistkondade esindajate koosolek võistluse korraldajate ja komissaride kogu osalusel võistluste peakorteris 24.05.18 algusega kell 19.00.

 

ARTIKKEL 5.  Võistluste raadioside

Võistluste raadioside toimub sagedusel, mis eraldatakse Eesti Vabariigi Sideameti poolt ja sellest teatavitatakse osavõtvaid meeskondi esindajate koosolekul. 
Raadiosaatjate väljastamine meeskondade esindajatele toimub iga võistluspäev tund enne starti kohapeal. Iga esindaja peab raadiojaama saamist ja tagastamist kinnitama allkirjaga ning maksma jaama kasutamiseks 50 € tagatist. Raadiojaamad peab tagastama koheselt pärast iga etapi lõppu.

 

ARTIKKEL 6. Tehniline abi

Võistluste ajal annavad tehnilist abi võistkondade saateautod, 3 neutraalse tehnilise abi autot ning 1 mootorratas.

 

ARTIKKEL 7. Ajalised preemiad

Ajalisi preemiaid vastavalt UCI määruste art. 2.6.019 kuni 2.6.029 (kehtivad ainult individuaalsele üldparemusjärjestusele) antakse etappidel järgmiselt:
Igas vahefinišis antakse 3, 2 ja 1 sekund vastavalt 3-le esimesele võistlejale;
Etapi finišis antakse 10, 6 ja 4 sekundit vastavalt 3-le esimesele võistlejale.

 

ARTIKKEL 8. Ajalimiidid

Ajalimiidid varieeruvad sõltuvalt etappide olemusest ja nende raskusastmest:
1. etapp - 8 %
2. etapp  - 1 ring
Igal erandjuhul määrab ajalimiidi kohtunike kogu pärast korraldajatega  konsulteerimist, vastavalt UCI CR art 2.6.032.

 

ARTIKKEL 9. Paremusjärjestused

Tour of Estonia-l on 5 erinevat paremusjärjestust:

 

9.1. Üldparemusjärjestus vastavalt ajale.
Üldparemusjärjestus vastavalt aegadele selgitatakse osavõtjate finišiaegade summeerimisega, millest on lahutatud ajalised preemiad ja lisatud ajalised trahvid. Juhul kui võistlust juhivad kaks võrdsete aegadega sõitjat siis otsustatakse paremusjärjestus vastavalt UCI määruste art. 2.6.015.
 
9.2. Ülparemusjärjestus vastavalt punktidele ehk Aktiivseim sõitja.

Üldparemusjärjestuse punktiarvestust peetakse vahefinišites ja igal etapil (teenitud punktide summeerimise teel. Kõrgeima punktisummaga võistleja, kes lõpetab võistluse, on punktiarvestuse võitja.

 

Punkte antakse järgmiselt:

Iga etapi finišis: 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1

Igas vahefinišis: 3 – 2 – 1

 

Võistleja, kes juhib punktiarvestust pärast esimest etappi, kannab järgmisel etapil punast aktiivseima sõitja särki ja teda autasutatakse vastavalt juhendile. Vastavalt UCI määruste art. 2.6.017 rakendatakse võrdse punktide arvu korral aktiivseima sõitja arvestuses lõpliku üldjärjestuse selgitamiseks järgnevaid eristamisaluseid kuni selgub parim: (etapivõitude arv, vahefiniši võitude arv, lõplik üldparemusjärjestus aja järgi).
 
9.3. Mäekuninga arvestuse paremusjärjestus

Lõplik paremusjärjestus mäekuninga arvestuses selgitatakse mäefinišites saavutatud punktide summeerimise teel.

Igas mäefinišis antakse 3-le esimesele võistlejale punkte järgnevalt: 3 – 2 – 1.

 

Pärast esimest etappi kannab mäekuninga arvestuse liider rohelist särki. Võrdse punktide arvu korral selgitatakse mäekuninga arvestuses lõplik üldjärjestus UCI määruste art 2.6.017 alusel.

 
9.4. Noorvõistlejate paremusjärjestus

Noorsõitjate paremusjärjestus selgitatakse võistlejate vahel, kes on sündinud pärast 1. jaanuari 1996.

Noorvõistlejate paremusjärjestus selgitatakse välja sellesse vanuserühma kuuluvate osavõtjate finišiaegade summeerimisega, millest on lahutatud ajalised preemiad ja lisatud ajalised trahvid. Võistleja, kes juhib noorvõistlejate arvestust, kannab järgmisel etapil noorvõistlejate valget liidrisärki ja teda autasutatakse vastavalt juhendile. Juhul, kui võistlust juhivad kaks võrdsete aegadega sõitjat, otsustatakse liider samamoodi nagu ajalise paremusjärjestuse korral.

 
9.5. Võistkondlik paremusjärjestus

Võistkondlik üldparemusjärjestus arvutatakse igal sõidetud etapil iga võistkonna kolme parima võistleja aegade summeerimise teel. Võrdsuse korral rakendatakse UCI määruste art 2.6.016.

 

Korraldajate antud liidrisärgid on mõeldud kandmiseks järgmisel etapil. Võistleja, kellel on korraga rohkem kui üks liidrisärk, peab kandma kõrgeima positsiooniga särki. Ülejäänud särke peavad kandma vastava paremusjärjestuse teise koha omanikud. 

 

ARTIKKEL 10. Auhinnad

Tour of Estonia-l on järgmised rahalised auhinnad (eurodes):

 

10.1. ETAPI JA ÜLDPAREMUSJÄRJESTUSE AUHINNAD

Koht 1.etapp 2.etapp üldparemusjärjestus
1 1224 1224 1500
2 620 620 700
3 304 304 350
4 154 154 200
5 126 126 150
6 90 90 100
7 90 90 100
8-9 62 62 65
10-20 32 32 35

 

 

10.2. LIIDRISÄRGID

 

 

Päevas

Üldarvestus

200

Punktiarvestus

100

Mäekuningas

100

Noorvõistleja

100

 

10.3. MÄE- ja VAHEFINIŠID

 

Koht

Vahefiniš

1. 

100

 

 

 

 

 

10.4. VELOTUURI ÜLDPAREMUSJÄRJESTUSTE VÕITJAD

 

Koht

Punktiarvestus

Mäekuningas

Noorvõistleja

Meeskond

1.

200

200

200

200

2.

100

100

100

100

3.

50

50

50

50

 

Tour of Estonia 2018 auhinnafond on kokku 12 983 eurot.

 

NB! KÕIKIDELT ARTIKLIS 11. NIMETATUD AUHINDADELT PEETAKSE KINNI ALLJÄRGNEVAD MAKSUD:
1. 20% tulumaksu vastavalt Eesti Vabariigi seadustele; 
2. 2% võistlejatele väljamakstavast summast vastavalt UCI määrustele CFAD fondi;
3. 7% võistlejatele väljamakstavast summast vastavalt vastavalt UCI määrustele End Of Career fondi.
 

Vastavalt UCI CR art. 1.2.072 kantakse auhinnarahad üle hiljemalt 90 päeva jooksul. Ülekande tegemise aluseks on võistluse lõpuprotokoll ja auhinnasaaja või tema esindaja täidetud vastav korraldaja antud formular.

 

ARTIKKEL 11. DOPINGUKONTROLL

Võistlusel kehtivad UCI antidopingu määrused. 
 
Dopingutestide asukoht:
1-sel etapil: Aura Keskus (Turu 10, Tartu)
2-sel etapil: Aura Keskus (Turu 10, Tartu)

 

ARTIKKEL 12. AUTASUSTAMINE

Vastavalt UCI määruste art 1.2.112 peavad iga etapi lõpus toimuvast ametlikust autasustamistseremooniast osa võtma järgnevad võistlejad: 
etapi võitja; 
üldparemusjärjestuse liider ja teiste paremusjärjestuste liidrid.
Autasustatavad peavad olema valmis poodiumile tulekuks hiljemalt 10 minutit pärast finišijoone ületamist.
 
Velotuuri lõpuautasustamisest peavad osa võtma järgmised võistlejad:
üldparemusjärjestuse 3 parimat;
punktiarvestuse, Mäekuninga ja Noorvõistleja arvestuse võitjad;
meeskondliku arvestuse võitja (autasustamisele oodatakse vähemalt kolm võistkonna liiget ja meeskonna esindaja).

 

ARTIKKEL 13. KARISTUSED

Karistusi kohaldatakse vastavalt UCI määrustele.

 

  • Suurtoetajad:

  • Suurtoetajad:

  • Toetajad:

  • Toetajad:

  • Meediapartner:

  • Autopartner:

  • Neutral Service:

  • Toetavad ametkonnad:

  • Liidrisärgid:

  • LIVE veebiülekanne:

Klubi Tartu Maraton MTÜ - Laulupeo pst 25, 51007 Tartu
Telefon: +372 515 0360     Faks: +372 7422 536     E-post: tartumaraton@tartumaraton.ee